Utylizacja

 

Od 2006 roku zajmujemy się również utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Posiadamy zezwolenie na transport, zbieranie i segregację odpadów

Decyzja nr:  21/16/PZ.O  – ważne do 2026r.

Działając zgodnie z Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym odbieramy i przetwarzamy zużyte urządzenia elektroniczne.

Tworząc kompleksowy system zagospodarowania zużytych urządzeń, gwarantujemy, że będą one niszczone z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i z zachowaniem poufności danych a także poddawane przetworzeniu bezpośrednio i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarantujemy bezpieczeństwo wykonania usługi z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych i środowiskowych.

 

Wystawiamy wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające fakt utylizacji sprzętu.

 

Działalność naszej firmy jest w pełni zgodna z dyrektywami UE -WEEE (Utylizacja Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych), RoHS (Ograniczenie Substancji Niebezpiecznych). Ponadto stosujemy politykę proekologiczną we współpracy ze wszystkimi Klientami. W celu realizacji standardów związanych z „zarządzaniem ekologicznym” przykładamy szczególną uwagę do ochrony środowiska na wszystkich etapach działalności, takich jak odbiór materiałów, demontaż, transport oraz likwidacja produktów zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zmierzamy do ułatwienia ich demontażu i dystrybucji dla celów powtórnego wykorzystania, utylizacji i odzyskiwania surowców wtórnych (3R –Re-use, Recycle and Recovery).

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne do skorzystania z naszych usług w zakresie utylizacji sprzętu. Dysponujemy własnymi pojazdami do odbioru zużytego sprzętu od Państwa.

 

Zapewniamy profesjonalny poziom usług w niezwykle konkurencyjnej cenie.